Általános garanciális feltételek

Érvényes a www.gumizona.hu. által forgalmazott és gyártási számmal ellátott gumiabroncsokra.

A gumizona.hu. garanciát vállal az általa forgalmazott gumiabroncsok anyag és gyártási hibáitól való mentességéért az alábbiak szerint.

A garancia időtartama:
Az első futófelület élettartamára – a hatóságilag előírt legkisebb profilmélység betartásáig érvényesíthető – az értékesítéstől számított 6 hónapon belül, amennyiben a gumiabroncs nem öregebb a gyártás időpontjától számított 3 évnél.

A fenti időtartamokon belül a garanciális kötelezettség anyag és gyártási hiba tekintetében teher és kisteher abroncsoknál az abroncs eredeti futócsatorna mélységének 3 mm-ig történő (kopás miatti) lecsökkenéséig, személyabroncsoknál az abroncs eredeti futócsatorna mélységének 1,6 mm-ig történő (kopás miatti) lecsökkenéséig áll fenn, amennyiben az abroncsot átlagos használati körülmények között üzemeltetik és a felszerelésre valamint az üzemeltetésre vonatkozó előírásokat, továbbá a gyártó előírásait betartják.

Szélsőséges út és használati körülmények esetében a gumizona.hu. fenntartja a jogot a garanciális felelősségének a jelen feltételektől eltérő mértékű szabályozására.

A garanciális igény nem érvényesíthető:

 • helytelen tárolás miatti hibáknál,
 • a vonatkozó szabványok, valamint a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti, szerelési vagy üzemeltetési hibákra,
 • a jármű vagy tartozékainak hibája, pl. helytelen beállítás stb. által okozott hibákra,
 • baleset, rongálás vagy egyéb külső behatások okozta hibákra,
 • javított abroncsokra,
 • nem a rendeltetés szerinti célra használt abroncsok meghibásodására,
 • versenyzés, sebességi vagy egyéb kísérleti használat közben bekövetkező hibákra.

A garanciális igényeket a mindenkori hatályos jogszabályokat figyelembe véve a forgalmazónál vagy a forgalmazó által erre meghatalmazott képviselőjénél írásban kell bejelenteni.

A bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • az abroncs részletes adatait (méret, mintázat, terhelhetőség, gyártási szám, maradvány csatorna mélység, a hiba rövid leírását, stb.),
 • az eladás idöpontját és helyét, az üzemeltetö (vevő) nevét, jármű típusát, az abroncs felszerelési és üzemeltetési helyét a járművön, a leszerelés időpontját,
 • a reklamált abroncs tárolásának helyét,
 • valamint reklamáció esetén a számlát minden esetben mellékelni kell.

A reklamáció megvizsgálásának és elbírálásának jogát a gumizona.hu. fenntartja magának.

A jogos reklamációnak elismert abroncsot a gumizona.hu. a vevő kérésére téríti, illetve új abroncsra cseréli, amelynek a garanciális igény bejelentésének időpontjában érvényes eladási árából az elismert reklamációs követelés illetve a maradvány csatorna mélység arányában engedményt ad.